Side 1 af 1

Indkaldelse : Ordinær generalforsamling 2023

Indlæg: 26 apr 2023, 13:17
af Bille
Dato : Tirsdag den 30. maj 2023
Tidspunkt : 20.30
Sted: Discord - detaljer fremgår af dit medlemskort.
Deltagere: Alle med kontrakt til årets festival

Dagsorden :
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Det reviderede regnskab til orientering
  5. Eventuelle forslag
  6. Valg af bilagskontrollant
  7. Eventuelt
Forslag til behandling under punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles formanden eller næstformanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse