07-12-2019 : 16:20 //
2019
Hotline Tlf. 50 52 21 41

    

Ansøger vilkår - Roskilde Festival 2019


LÆS NEDENSTÅENDE GRUNDIGT IGENNEM

Forudsætninger
 • Du er mindst fyldt 18 år fredag d. 28. juni 2019, personligt myndig og gerne, men ikke et krav, medlem af Hjemmeværnet.

  Da det er ekstra vigtigt for os, at vores vagter er modne og ansvarsbevidste nok til at varetage de til tider lidt specielle opgaver vi skal løse, vil du - hvis du er mellem 18-20 år gammel - blive ringet op for en orienterende samtale i forbindelse med din ansøgning.

 • Du skal aftjene mindst 4 vagtskift. Vagtskiftene er af 8½ times varighed.
 • Vagtskiftene skal aftjenes i perioden fredag d. 28. juni 2019 kl. 07:15 til søndag d. 7. juli 2019 kl. 23:45. Din vagtplan bliver gjort dig tilgængelig omkring den 15. juni.

 • Du skal, jf. Roskilde Festivalens bestemmelser, deltage på et af deres sikkerhedskurser inden din første vagt og før du kan få udleveret dit armbånd. Tilmelding til disse kurser kan ske via dit medlemskort 1-2 måneder før festivalen, når vi kender datoerne herfor.

  Dispensation for deltagelse på kurset kan gives, hvis du har deltaget med os eller en anden forening på en eller begge af de to foregående festivaler. For dispensation via anden forening, skal skriftlig dokumentation fremsendes.
Din indsats
 • Du skal være pålidelig og rettidig. Udeblivelser accepteres ikke.
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt. Du kan blive sendt alene ud til et tårn/campingområde.
 • Du skal være ansvarsbevidst.
 • Du skal øjeblikkeligt give besked, hvis du bliver forhindret i at møde på vagt.
 • Du skal, på alle dine vagter, være i stand til at udføre din opgave. Det betyder at du på vagt ikke må være synligt påvirket af euforiserende stoffer eller alkohol.
Forbehold
 • Foreningen forbeholder sig ret til at drugteste i tvivlsspørgsmål.
 • Foreningen forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger om optagelse fra uønskede vagter.
 • Din konto og din aktivitet på vores hjemmeside (inklusive dit medlemskort og evt. beskeder/chat/bemærkninger du måtte have sendt og modtaget) gemmes permanent til fremtidig reference for både dig og os. Vi sletter ikke konti!
 • Ingen af dine personlige oplysninger (med undtagelse af dit forum/kontonavn, dit fornavn og startbogstavet i dit efternavn) er tilgængeligt for offentligheden eller andre ansøgere. Det er alene en lille håndfuld udvalgte administratorer der har adgang til dit medlemskorts detaljer, din ansøging og din kontrakt.

Vi tilbyder

Billetten
 • Medarbejderarmbånd til Roskilde Festivalen. Armbåndet svarer til en standard partout billet.
Arbejdet
 • Arbejde som servicevagt (orange vest) på MC-camp og i de øvrige campingområder. Vi kan få andre opgaver.
 • Et let måltid når du er på vagt.
 • Gratis vand/kaffe/te i vagtteltet. Mulighed for køb af flaskevand og sodavand.
Oplevelsen
 • Medlemsskab af Standbyholdet. En af festivalens største og mest respekterede foreninger.
 • Mulighed for at opleve festivalen med helt andre briller, og - hvis du er heldig - få lov at arbejde med spændende og anderledes opgaver du som "orange vest" ikke normalt har chance for at komme i berøring med.
 • Mange sjove og hyggelige timer med os andre.
 • Adgang, mod gebyr, til vores eksklusive aflukkede fælleslejr med varme bade, træk-slip toiletter, aftensmadordning og ordnede forhold.
Medbestemmelse og fordele
 • Ansøg med dine venner, som en gruppe, og vi vil forsøge at sætte jer på arbejde samtidigt.
 • Angiv dine ønsker om vagttider, og benyt vores vagtbytte ordning hvis din arbejdsplan kolliderer med spilleplanen.
 • Rekrutter dine venner og bekendte og deltag i konkurrencen om lækkert tøj fra vores Shop.
Ansættesleskontrakt, Depositum og fortrydelsesfrister

Ansættelseskontrakt
 • Du vil under ansøgningsprocessen skulle underskrive og indsende en ansættelseskontrakt.
 • Ansættelseskontrakten kan udskrives fra din ansøgning når vi har modtaget din ansøgning.
 • Du opfordres til at indsende din ansættelseskontrakt elektronisk via email. Flere detaljer herom fremsendes til dig pr. e-mail.
 • Kontraktbrud medfører udelukkelse i mindst tre år fra Roskilde Festivalen og andre festivaler i Danmark, som medarbejder, og afstedkommer en regning til dækning af armbåndet (2018 priser: 1.810 kr.) + op til 1.000 kr. pr. udeblevet vagt.
For ansøgninger modtaget indtil en uge før den 1. maj 2019 gælder følgende:
 • Din underskrevne kontrakt og evt. depositumindbetaling skal være os i hænde senest den 30. april 2019.
For ansøgninger modtaget umiddelbart før, eller senere end den 1. maj 2019 gælder følgende:
 • Din underskrevne kontrakt og evt. depositumindbetaling skal være os i hænde senest en uge efter vi modtager din ansøgning.
 • Fra den 1. juni og frem til festivalens begyndelse forkortes denne frist til 3 bankdage.
 • Under festivalen ordnes kontrakten på stedet og en evt. depositumbetaling skal betales kontant, før udlevering af armbånd tager sted.
Frist for indsendelse, indbetaling og fortrydelse
 • Fristerne herover beregnes fra den dato vi "modtager" din ansøgning, altså den dato hvor vi vælger at tilbyde dig en kontrakt.
 • Undlader du at indsende din kontrakt og/eller indbetale dit depositum rettidigt, annulleres din ansøgning.
 • Inden for de samme frister kan du fortryde din ansøgning ved skriftligt at give besked til os.
  Send et brev til nedenstående post adresse eller skriv en kommentar på dit medlemskort.
 • Fortryder du rettidigt, altså før fristens udløb, vil et eventuelt indbetalt depositum blive returneret fuldt ud. Ellers vil det være tabt.
 • Al fortrydelsesret bortfalder når du modtager dit armbånd, uanset hvornår du har ansøgt.
Generelt
 • Din ansøgning godkendes først når vi har modtaget din underskrevne kontrakt OG din eventuelle depositum indbetaling.

  Da vi først modtager vores endelige kontrakt fra Roskilde Festivalen omkring den 1. maj, ved vi aldrig med sikkerhed hvor mange vi har plads til før da. Du gør derfor dig selv en tjeneste ved at få "papirarbejdet" overstået i så god tid som muligt da de armbånd vi får, uddeles i den rækkefølge vi har godkendt ansøgningerne.


Gældende for HJV-medlemmer

Brug af militært udstyr
 • Det eneste udstyr der må bruges på Roskilde Festival er kampstøvler.
 • Du må ikke bruge eller bære anden millitær udrustning eller uniform i vagtperioderne.
 • Eget Distrikt skal give tilladelse til anvendelse af kampstøvler under Roskilde Festivalen.

Med håbet om et godt samarbejde


F.S.F. HJV. Standbyholdet
c/o Dorthe Hendriksen
Allegade 46
4690 Haslev

Dorthe Hendriksen
Foreningsansvarlig

Jeg vil være med !!!


Du skal være tilmeldt vores forum før du kan udfylde en ansøgning !